Bài giảng môn Mĩ thuật 2 - Bài: Trang trí đường diềm

pptx 15 trang thuytrong 19/10/2022 4760
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Mĩ thuật 2 - Bài: Trang trí đường diềm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_mon_mi_thuat_2_bai_trang_tri_duong_diem.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Mĩ thuật 2 - Bài: Trang trí đường diềm

 1. Mĩ thuật: Kiểm tra dụng cụ học vẽ
 2. Mĩ thuật: Trang trí đường diềm. I. Quan sát và cho biết đường diềm nào đẹp hơn? Vì sao? H1 H2
 3. Mĩ thuật: trang trí đường diềm I. Quan sát – nhận xét: Dĩa Khăn Váy - Đường diềm dùng để trang trí cho nhiều đồ vật. - Trang trí đường diềm làm cho mọi vật thêm đẹp.
 4. Mĩ thuật: trang trí đường diềm Kể tên một số đồ vật có trang trí đường diềm.
 5. Mĩ thuật Trang trí đường diềm Quan sát nhận xét Hoa Lá Con vật
 6. Mĩ thuật Trang trí đường diềm Quan sát nhận xét Nhắc lại Xen kẽ
 7. Mĩ thuật Trang trí đường diềm Màu nóng Màu lạnh
 8. Mĩ thuật Trang trí đường diềm 2. Cách trang trí đường diềm
 9. MĨ thuật Trang trí đường diềm
 10. Mĩ thuật Quan sát nhận xét
 11. Mĩ thuật Trang trí đường diềm
 12. Mĩ thuật Trang trí đường diềm 1. Vẽ họa tiết và vẽ màu 2. Vẽ họa tiết và vẽ màu
 13. Mĩ thuật Trang trí đường diềm Các họa tiết giống nhau thì vẽ màu giống nhau.
 14. Mĩ thuật Trang trí đường diềm Cách đánh giá nhận xét