Bài giảng môn Mĩ thuật 2 - Bài 21: Tập nặn tạo dáng: Vẽ dáng người đơn giản

pptx 9 trang thuytrong 19/10/2022 7180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Mĩ thuật 2 - Bài 21: Tập nặn tạo dáng: Vẽ dáng người đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_mi_thuat_2_bai_21_tap_nan_tao_dang_ve_dang_ngu.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Mĩ thuật 2 - Bài 21: Tập nặn tạo dáng: Vẽ dáng người đơn giản

  1. Ổn định tổ chức Kiểm tra đồ dùng học tập:
  2. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. 1.Quan sát, nhận xét: Dáng người gồm có những bộ phận chính nào? Dáng người gồm có: Đầu,mình, chân và tay.
  3. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. 1.Quan sát, nhận xét: KhiDángNgười chạyCácDángBạnngười trong emđầu,traingười quantrong khiảnhmình,khiđi sátđangtranhthì chân,đứngảnhtay, làmđang vàthìtaychân gìchotay, làm ra? saochânbiết Khi KhiNgườiđi chạyBạnKhitay, trongđứng gáitraichânđầu, đangtrong ảnh taymình,luôn buông đangđứngtranhthay chân, . chạy.đangđổithõng, tayvị đi. trí luônlúc ?như nhưgìbạnthế ? thếgáinàonàođang? ?làm gì ? tayhoạttráichân độngtrướcthẳng thaythì .chânđổi vịphải trí nhanhsau và hơn.ngược lại
  4. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. 1.Quan sát, nhận xét: Dáng ngườingười khikhiđứng,đứng,đi,đi,chạychạythìthìcáccácbộbộphậnphậnđầu,đầu,mình,mình,chân,chân,tay củatay nhưngườithếsẽnào?thay đổi để phù hợp với tư thế hoạt động.
  5. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. 1.Quan sát, nhận xét : 2. Cách vẽ : - Vẽ đầu, mình, chân, tay. - Vẽ màu ( theo ý thích).
  6. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. 1.Quan sát, nhận xét : 2. Cách vẽ : 3. Thực hành : Bài tập : Vẽ dáng người.
  7. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. 1.Quan sát, nhận xét: 2. Cách vẽ: 3. Thực hành : 4. Nhận xét , đánh giá : - Nhận xét các bài vẽ trên về : + Hình vẽ + Màu sắc
  8. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. TRÒ CHƠI Ghép hình dáng người
  9. Mĩ thuật : Bài 21: Tập nặn tạo dáng Vẽ dáng người đơn giản. Hướng dẫn về nhà : -Bài tập chưa hoàn thành các em về nhà vẽ tiếp. -Về nhà tập nặn dáng người. -Xem bài : Vẽ trang trí ; Trang trí đường diềm. + Quan sát các đồ vật có trang trí đường diềm. + Chuẩn bị dụng cụ học tập .