Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Môi trường xanh - Cuộc sống xanh

pptx 22 trang Việt Hương 18/07/2023 1180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Môi trường xanh - Cuộc sống xanh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_hoat_dong_trai_nghiem_lop_2_sach_chan_troi_sang_ta.pptx

Nội dung text: Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 8: Môi trường xanh - Cuộc sống xanh

 1. Thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023 Hoạt động trải nghiệm Chủ đề 8: Môi trường xanh - cuộc sống xanh
 2. KHỞI ĐỘNG
 3. THỰC HIỆN ĐỘNG在此输入标题 TÁC NHẢY MÚA VÀ HÁT BÀI “EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ”
 4. Hoạt động 7 Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường?
 5. 1. Xác nhận những việc在此输入标题 cần thực hiện để giữ gìn vệ sinh môi trường. 2. Nhận nhiệm vụ trong bảng phân công 3. Thực hiện xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI
 6. 在此输入标题 Xác nhận những việc cần thực hiện để giữ gìn vệ sinh môi trường: - Quét lớp - Lau bàn ghế - Lau cửa sổ - Dọn kệ sách - Lau bảng - Sắp xếp tủ gối - Tưới cây -
 7. 在此输入标题 Tổ trưởng phân công Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
 8. 3. Tại sao phải在此输入标题thực hiện xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường Ta phải thực hiện xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường để mọi người cùng tham gia tích cực và có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan lớp học.
 9. Thực hiện một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan.
 10. Thực hiện một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan.
 11. Dọn vệ sinh phòng học, sân trường
 12. Trồng và chăm sóc cây xanh
 13. THỰC HÀNH
 14. 1. Nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan. 2. Thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 15. Chia sẻ việc em đã làm thể hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan. STT Em đã làm Khi nào? Cảm xúc của gì? em 1. 2. 3. 4.
 16. Những việc làm thể hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan là: tham gia quét lớp, chăm sóc và bảo vệ cây lớp học, trường học, không vứt rác, không khạc nhổ bừa bãi, vệ sinh đúng nơi
 17. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG