Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5: Chào năm học mới - Tuần 17

pptx 12 trang Việt Hương 18/07/2023 1220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5: Chào năm học mới - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoat_dong_trai_nghiem_lop_2_sach_chan_troi_sang_ta.pptx

Nội dung text: Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5: Chào năm học mới - Tuần 17

  1. Khởi động
  2. Kể tên những mặt hàng đã được nhắc đến trong trò chơi.
  3. Hoạt động 2: Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong việc trao đổi hàng hóa
  4. Chia sẻ một lần em được sử dụng tiền.
  5. Gợi ý + Em đã mua như thế nào? • Em có nhớ món đồ đó giá bao nhiêu tiền không? • Em thích món đồ đó ở điểm nào? Vì sao em thích? • Nếu không có món đồ đó, em cảm thấy thế nào ? • Vì sao em cần có món đồ đó? • Nếu không mua món đồ đó, điều gì sẽ xảy ra?
  6. Trình bày trước lớp