Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 7: Yêu thương gia đình, quý trọng phụ nữ

pptx 21 trang Việt Hương 18/07/2023 5761
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 7: Yêu thương gia đình, quý trọng phụ nữ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_hoat_dong_trai_nghiem_lop_2_sach_chan_troi_sang_ta.pptx

Nội dung text: Bài giảng Hoạt động trải nghiệm Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Chủ đề 7: Yêu thương gia đình, quý trọng phụ nữ

 1. Thứ .ngày tháng năm Giáo viên:
 2. 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 3. BÀI SOẠN CỦA LAN HƯƠNG 035.447.3852
 4. HOẠT ĐỘNG 1 Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sĩc, lịng biết ơn với người thân trong gia đình
 5. 1. Cùng chơi trị chơi “Nhìn hành động đốn việc làm”.
 6. 1. Cùng chơi trị chơi “Nhìn hành động đốn việc làm”. Tranh 1: Giúp bố phơi quần áo
 7. 1. Cùng chơi trị chơi “Nhìn hành động đốn việc làm”. Tranh 2: Nhổ tĩc sâu cho bà
 8. 1. Cùng chơi trị chơi “Nhìn hành động đốn việc làm”. Tranh 3: Quàng khăn cho em đỡ lạnh
 9. 1. Cùng chơi trị chơi “Nhìn hành động đốn việc làm”. Tranh 4: Cùng bố bày hoa quả để thắp hương
 10. 1. Cùng chơi trị chơi “Nhìn hành động đốn việc làm”. Tranh 5: Xách túi giúp mẹ đỡ nặng
 11. THẢO LUẬN NHĨM 4 Những việc làm trên cho thấy các bạn nhỏ thể hiện tình cảm với người thân bằng cách nào? Kể một số việc làm khác thể hiện sự quan tâm, chăm sĩc và lịng biết ơn với người thân trong gia đình.
 12. Trình bày trước lớp
 13. Hoạt động 2 Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sĩc, lịng biết ơn với người thân trong gia đình
 14. Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sĩc, lịng biết ơn với người thân trong gia đình Gợi ý + Việc em đã làm. + Thời gian em làm việc đĩ. + Cảm xúc của em khi làm việc đĩ. + Cảm xúc của người thân khi thấy em làm việc đĩ.
 15. TRUYỀN BĨNG
 16. CHÀO TẠM BIỆT CÁC CON