Giáo án Đạo đức 2 (Kết nối tri thức) - Bài 5: Quý trọng thời gian

doc 4 trang thuytrong 22/10/2022 57461
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 2 (Kết nối tri thức) - Bài 5: Quý trọng thời gian", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_dao_duc_2_ket_noi_tri_thuc_bai_5_quy_trong_thoi_gian.doc

Nội dung text: Giáo án Đạo đức 2 (Kết nối tri thức) - Bài 5: Quý trọng thời gian

  1. Đạo đức BÀI 5: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: *Kiến thức, kĩ năng: - HS biết được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian. - Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian. - Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lý. *Phát triển năng lực và phẩm chất: - Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. - Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Nêu tên 1 bạn có hoàn cảnh khó - 2-3 HS nêu. khăn? Em có thể làm được những việc gì để giúp đỡ bạn? - Nhận xét, tuyên dương HS. 2. Dạy bài mới: 2.1. Khởi động: - Tổ chức cho hs nghe/ đọc bài thơ: “ - HS thực hiện. Đồng hồ quả lắc” - Trong bài thơ, đồng hồ nhắc chúng ta - HS chia sẻ. điều gì? - Nhận xét, dẫn dắt vào bài. 2.2. Khám phá: *Hoạt động 1:Tìm hiểu ý nghĩa của việc quý trọng thời gian. - GV cho hs quan sát tranh sgk tr.24. Thảo luận nhóm 4. Đọc lời chú thích - HS thảo luận nhóm 4. trong mỗi tranh. - GV kể chuyện “ Bức trang dở dang”. - HS lắng nghe - Mời hs vừa chỉ tranh, vừa kể tóm tắt - 2-3 HS kể chuyện. nội dung câu chuyện. - GV hỏi : Vì sao Lan kịp hoàn thành - 2-3 HS trả lời. bức tranh còn Hà bỏ dở cơ hội tham gia cuộc thi ? Theo em, vì sao cần quý trọng thời gian ? -GV chốt : Khi đã làm việc gì, chúng ta cần đề ra kế hoạch, dành thời gian, tập chung vào công việc không nên mải - HS lắng nghe.
  2. chơi như bạn Hà trong câu chuyện. Quý trọng thời gian giúp chúng ta hoàn thành công việc với kết quả tốt nhất. *Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu hiện của việc quý trọng thời gian. - GV chia nhóm 4. Giao nhiệm vụ cho các nhóm QS tranhsgk tr.25 và trả lời câu hỏi : + Em có nhận xét gì về việc sử dụng - HS thảo luận nhóm 4. thời gian của các bạn trong tranh ? - HS chia sẻ. - Tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. + Theo em thế nào là biết quý trọng - 3-4 HS trả lời. thời gian ? - GV nhận xét, tuyên dương. - GV chốt: Qus trọng thời gian là biết - HS lắng nghe. sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hợp lí như: thực hiện các công viecj hang ngày theo thời gian biểu ; phấn đấu thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra ; giờ nào việc đấy 3. Củng cố, dặn dò: và - Hôm nay em học bài gì? - HS chia sẻ. - Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống. - Nhận xét giờ học. Đạo đức BÀI 5: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN(Tiết 2) I. MỤC TIÊU: *Kiến thức, kĩ năng: - Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học để thực hiện hành vi xử lý tình huống cụ thể. *Phát triển năng lực và phẩm chất: - Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. - Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Nêu những việc làm thể hiện biết quý - 2-3 HS nêu. trọng thời gian?
  3. - Nhận xét, tuyên dương HS. 2. Dạy bài mới: 2.1. Giới thiệu bài: 2.2. Luyện tập: *Bài 1: Bày tỏ thái độ - GV cho HS quan sát các bức tranh sgk/tr.26 và bày tỏ thái độ với việc làm của các bạn trong tranh - HS thảo luận theo cặp. - Tổ chức cho hs giơ thẻ: Mặt cười thể hiện sự tán thành; mặt mếu thể hiện sự - HS giơ thẻ. không tán thành. - Mời 1 số HS giải thích vì sao tán - Tán thành: Tranh 1, 4. thành? Vì sao không tán thành? Không tán thành tranh 2,3 vì chưa biết sử dựng thời gian vào những việc - GV chốt câu trả lời. có ích. - Nhận xét, tuyên dương. *Bài 2: Dự đoán điều có thể xảy ra. - GV tổ chức cho hs chơi trò chơi “nếu- thì”. - Hs lắng nghe hướng dẫn. - Chia HS thành 2 đội. + Cử đại diện tổ 1 lên bốc thăm tình huống ( vế “ nếu”). - HS thực hành chơi trò chơi: + Đội 2 đưa ra kết quả của tình huống - Các nhóm thực hiện. ( vế “ thì”) và ngược lại. + Tình huống 1: Nếu: Tùng thwowngd xuyên đi ngủ muộn. thì: Sức khỏe và - Nhận xét, tuyên dương HS. học tập của Tùng sẽ bị ảnh hưởng *Bài 3: Đưa ra lời khuyên cho bạn. - GV chia nhóm 4. - YCHS quan sát tranh sgk/tr.27 và trả lời câu hỏi. + Em đưa ra lời khuyên gì cho bạn - HS thảo luận nhóm 4. trong tranh? + Vì sao em đưa ra lời khuyên đó? - Tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả. - HS trả lời cá nhân hoặc theo nhóm. - Nhận xét, tuyên dương. 2.3. Vận dụng: Chia sẻ những việc em đã làm và sẽ làm để sử dụng thời gian hợp lý. - YCHS thảo luận nhóm đôi,chia sẻ với bạn về những việc đã làm và sẽ làm để - HS chia sẻ theo nhóm 2. sử dụng thời gian hợp lý. - Tổ chức cho HS chia sẻ. - Từng hs chia sẻ trước lớp. - Nhận xét, tuyên dương.
  4. - HDHS lập thời gian biểu cho các hoạt động trong tuần và thực hiện nghiêm túc thời gian biểu đó. *Thông điệp: - Gọi HS đọc thông điệp sgk/tr.28. - HS đọc. - Nhắc HS ghi nhớ và vận dụng thông điệp vào cuộc sống. 3. Củng cố, dặn dò: - Hôm nay em học bài gì? - HS trả lời. - Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống. - Nhận xét giờ học.