Giáo án Đạo đức 2 (Kết nối tri thức) - Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng

doc 2 trang thuytrong 22/10/2022 51840
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 2 (Kết nối tri thức) - Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docgiao_an_dao_duc_2_ket_noi_tri_thuc_bai_13_tim_kiem_su_ho_tro.doc

Nội dung text: Giáo án Đạo đức 2 (Kết nối tri thức) - Bài 13: Tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng

  1. Đạo đức BÀI 13: TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ NƠI CÔNG CỘNG I. MỤC TIÊU: *Kiến thức, kĩ năng: - Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng. - Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng. - Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng. *Phát triển năng lực và phẩm chất: - Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia các hoạt động phù hợp. - Hình thành kĩ năng tự bảo vệ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi - 2-3 HS nêu. ở trường? - Nhận xét, tuyên dương HS. 2. Dạy bài mới: 2.1. Khởi động: - HS thực hiện. - GV chia lớp thành các nhóm nhỏ. Trong từng nhóm, HS lần lượt chia sẻ - HS chia sẻ. với các bạn: - Kể về một lần em gặp khó khăn ở nơi công cộng? - Khi đó em đã làm gì? - Nhận xét, dẫn dắt vào bài. 2.2. Khám phá: - HS thảo luận nhóm 4 kể chuyện theo *Hoạt động 1: Tìm hiểu những tình tranh. huống cần tìm kiêm sự hỗ trợ nơi - 2-3 HS chia sẻ. công cộng. - 2-3 HS trả lời. - GV cho HS quan sát tranh sgk tr.59, tổ chức thảo luận nhóm 4, YC HS kể - HS lắng nghe. chuyện theo tranh. - Mời đại diện nhóm chia sẻ câu chuyện. - GV hỏi: + Vì sao em cần hỗ trợ trong các tình huống trên? + Kể thêm những tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng mà em biết? - GV chốt: Khi em bị hỏng xe, khi có người lạ đi theo em, em cần tìm kiếm
  2. sự hỗ trợ từ những người xung quanh - HS thảo luận theo cặp. *Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ và ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng. - GV cho HS đọc tình huống trong - HS chia sẻ. SGK tr. 60, YC thảo luận nhóm đôi: - 3-4 HS trả lời. + Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ + Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng cách nào? bằng bình tĩnh, quan sát xung quanh, + Việc tìm kiếm sự hỗ trợ có ích lợi gì? tìm chú bảo vệ và nhờ chú giúp - Tổ chức cho HS chia sẻ. - GV nhận xét, tuyên dương. 2.3 Luyện tập: Xử lí tình huống - GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.60- 61, YC thảo luận nhóm đôi, cách xử lí tình huống đó - Tổ chức cho HS chia sẻ, đóng vai từng tranh. - GV chốt câu trả lời. - HS chia sẻ. - Nhận xét, tuyên dương. Thông điệp: Tìm người đánh tin cậy 2.4 Vận dụng: - GV YC thảo luận nhóm đôi, chia sẻ Nói điều em mong chờ . với bạn về việc em đã làm và sẽ làm để để tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng. - Tổ chức cho HS chia sẻ. - Nhận xét, tuyên dương. 3. Củng cố, dặn dò: - Hôm nay em học bài gì? - Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống. - Nhận xét giờ học.