Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 1: Các thế hệ trong gia đình - Tiết 2

pptx 25 trang Việt Hương 17/07/2023 340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 1: Các thế hệ trong gia đình - Tiết 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_voi.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 1: Các thế hệ trong gia đình - Tiết 2

 1. Măng Non (Tiết 2) MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 2. 1. Năng lực đặc thù - Năng lực nhận thức khoa học: HS nêu được những việc thể hiện sự quan tâm, chăm sóc giữa các thế hệ trong gia đình. Măng Non - Năng lực tìm hiểu xã hội: HS thực hành đóng vai thể hiện sự quan tâm chăm sóc mọi người trong tình huống giả định. - Vận dụng: HS giải thích được vì sao các thành viên trong gia đình phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và biết đưa ra cách ứng xử phù hợp với tình huống trong bài học 2. Năng lực chung - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 3. Phẩm chất - Yêu quý mọi người, bày tỏ được tình cảm của bản thân đối với người khác. - Biết làm những việc thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người than trong gia đình. MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 3. Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 4. Măng Non Cùng hát bài: Cây gia đình. MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 5. Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 6. Hãy quan sát Măng Non tranh và trả lời câu hỏi Gia đình quây quần bên nhau sau bữa tối MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 7. Những việc làm nào thể hiện sự quan tâm, chăm sóc giữa các thế hệ trong gia đình? Măng Non Mẹ bóp vai cho bà Ông dạy cháu gấp máy bay Em lấy khăn Bố mời cả nhà giấy cho cả nhà ăn hoa quả MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 8. Ông dạy cháu gái Con trai mang gấp máy bay. hộp khăn giấy Bố mang hoa ra giúp bố. quả ra mời cả nhà. Măng Non Mẹ bóp vai cho bà đỡ nhức mỏi. MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 9. Tại sao mọi người trong gia đình cần yêu thương, chia sẻ với nhau Măng Non Mọi người trong gia đình cần yêu thương, chia sẻ với nhau vì có thế hệ này mới có thế hệ kia, MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 10. Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 11. Thảo luận nhóm Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 12. Nếu gặp những tình huống Phân vai, sắm vai và thể hiện sau, em sẽ nói và làm gì? cách ứng xử phù hợp Măng Non Thảo luận nhóm MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 13. Đóng vai và trình diễn trước lớp Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 14. Măng Non MăngMăng NonNon Tình huống 1 MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 15. Nếu gặp những tình huống sau, em sẽ nói và làm gì? Măng Non GIẢI QUYẾT Em sẽ nói với mẹ: “Con chào mẹ. Mẹ đi làm có mệt không ạ? Mẹ để con giúp mẹ mang đồ vào nhà nhé!.” Sau đó, em sẽ mang đồ vào nhà giúp mẹ. MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 16. Măng Non MăngMăng NonNon Tình huống 2 MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 17. Nếu gặp những tình huống sau, em sẽ nói và làm gì? Măng Non GIẢI QUYẾT Em sẽ nói với ông: “Vâng ạ, để cháu đọc báo cho ông nghe ạ”. Rồi em đi qua chỗ bạn và nói: “Hôm nay tớ không đi chơi được đâu, tớ ở nhà với ông. Hẹn cậu hôm khác nhé!”. Sau đó, em tới chỗ ông và đọc báo cho ông nghe. MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 18. Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 19. Kể những việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với các thành viên trong gia đình mình? Măng Non Em đã Em đã Em đã Em đã Em đã MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 20. Măng Non Một số việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của em đối với các thành viên trong gia đình MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 21. Em thích việc làm nào nhất? Vì sao? Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 22. QUAN SÁT TRANH, CHO BIẾT Lời nói của bạn nhỏ trong Măng Non Tranhhình vẽ thể nội hiện dung điều gì? gì? Bà và cháu đang Bạn nhỏ biết quan nói chuyện với nhau tâm, chăm sóc bà Nếu là em, em sẽ nói gì với bà? MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 23. Kết luận Mỗi gia đình thường có các thế Măng Non hệ cùng chung sống. Mọi người luôn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ công việc với nhau. MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 24. Dặn dò Măng Non Thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu thương, chăm Tìm hiểu những sóc các thành viên thông tin về nghề trong gia đình. nghiệp của người lớn trong gia đình và những người xung quanh. MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.
 25. Măng Non MăngMăng NonNon MĂNG NON – TÀI LIỆU TIỂU HỌC Mời truy cập: MĂNG NON- TÀI LIỆU TIỂU HỌC | Facebook SĐT ZALO : 0382348780 - 0984848929 Măng Non Sản phẩm của Măng Non – Tài liệu Tiểu học. Nghiêm cấm buôn bán, sao chép và chỉnh sửa để thu lợi nhuận.