Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bảng chia 5

pptx 17 trang Việt Hương 19/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bảng chia 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bang_chia_5.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bảng chia 5

 1. Môn: Toán
 2. Thứ Hai ngày 13 tháng 6 năm 2022 Môn: Toán BẢNG CHIA 5 s/25
 3. KHỞI ĐỘNG
 4. 1 Số? 5 10 15 20? 25? 30 35? 40? 45 50
 5. 20 : 5 = 4
 6. 5 x 4 = 20 20 : 5 = 4
 7. Bảng chia 5 Nhận xét: 5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 ∶ 5 = 3 20 ∶ 5 = 4 Số bị chia tăng dần từ 5 đến số 50. 25 ∶ 5 = 5 Số chia đề là số 5 30 ∶ 5 = 6 35 ∶ 5 = 7 Thương là các số tăng dần hơn kém 40 ∶ 5 = 8 nhau 1 đơn vị từ 1 đến 10. 45 ∶ 5 = 9 50 ∶ 5 = 10
 8. Bảng chia 5 Nhận xét: 5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 ∶ 5 = 3 20 ∶ 5 = 4 Số bị chia tăng dần từ 5 đến số 50. 25 ∶ 5 = 5 Số chia đề là số 5 30 ∶ 5 = 6 35 ∶ 5 = 7 Thương là các số tăng dần hơn kém 40 ∶ 5 = 8 nhau 1 đơn vị từ 1 đến 10. 45 ∶ 5 = 9 50 ∶ 5 = 10
 9. Thực hành
 10. 1 bạn đọc bảng nhân , 1 bạn đọc bảng chia
 11. 1 bạn đọc thương 1 bạn trả lời
 12. Tiết 2
 13. 1. Tính nhẩm. 20 : 5 = 4 15 : 5 = 3 45 : 5 = 9 10 : 5 = 2 5 : 5 = 1 30 : 5 = 6 25 : 5 = 5 35 : 5 = 7 50 : 5 = 10 40 : 5 = 8
 14. 2. Số ? 25.?. : 5 = 5 35.?. : 5 = 7 50.?. : 5 = 10 40.?. : 5 = 8 30.?. : 5 = 6 20.?. : 5 = 4 45.?. : 5 = 9 15.?. : 5 = 3
 15. 1 bạn đọc bảng nhân 5 , 1 bạn đọc bảng chia 5
 16. Chúc các con luôn chăm ngoan và học giỏi nhé!