Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài: Em làm được những gì? - Tiết 2

pptx 3 trang Việt Hương 19/07/2023 1560
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài: Em làm được những gì? - Tiết 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai_em_lam_duoc.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài: Em làm được những gì? - Tiết 2

  1. > 201 199 202
  2. Bài giải Số cây bắp cải 8 luống là: 5 x 8 = 40 (cây) Đáp số: 40 cây bắp cải