Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích - Bài 18: Luyện tập chung

pptx 11 trang Hoài Ân 18/12/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích - Bài 18: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_hoc_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_chu_de_3.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích - Bài 18: Luyện tập chung

  1. MÔN: TOÁN Bài 18: LUYỆN TẬP CHUNG
  2. Thứ hai wgày 15 κáng 11 wăm 2021 Toán: Bài 18: Luyện tập chung
  3. Khởi động
  4. Hoạt động thực hành
  5. 1 Tính. a)40kg + 20kg = .kg60 8kg + 5kg = .kg 13 60kg - 40kg = .kg20 13kg - 8kg = .kg 5kg b) 30l + 10l = .40l 45l + 23l = . l 68 l 40l - 10l = . l 30 68l -23l = . l 45 l
  6. 3 Tại cửa hàng bán xăng , một người đi ô tô vào mua 25l xăng, một người đi xe máy vào mua 3l xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng? Bài giải Cả hai người mua số lít xăng là: 25 + 3 = 28 (l) Đáp số: 28l xăng
  7. 4 Có năm túi gạo sau: a) Muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào? b) Muốn lấy ba túi để được 9kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào? 13 kg 9 kg
  8. CỦNG CỐ BÀI HỌC