Kế hoạch bài dạy buổi 2 môn Toán học 2 (Kết nối tri thức) - Tuần 26

docx 12 trang thuytrong 22/10/2022 9420
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy buổi 2 môn Toán học 2 (Kết nối tri thức) - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxke_hoach_bai_day_buoi_2_mon_toan_hoc_2_ket_noi_tri_thuc_tuan.docx

Nội dung text: Kế hoạch bài dạy buổi 2 môn Toán học 2 (Kết nối tri thức) - Tuần 26

 1. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: HDH Tuần: 26 Thứ hai ngày tháng năm Lớp: BÀI 52: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng: - Củng cố cách viết một số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo cấu tạo thập phân của nó) 2. Năng lực: - Củng cố kiến thức mới và vận dụng giải các bài toán thực tế, HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 3. Phẩm chất: - Giáo dục HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Gv: Mô hình dạy học các số có ba chữ số (ở các bài trước) - Hs: Bộ đồ dùng học toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động - GV tổ chức cho HS hát tập thể. - GV nhận xét, kết nối vào bài mới: 2. Hướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - YC Hs làm việc cá nhân đọc, viết - HS thực hiện lần lượt các YC. các số có ba chữ số dựa vào cấu tạo Trăm Chục Đơn Viết Đọc số thập phân của số đó vị số Tám trăm hai mươi - GV nêu: 8 2 0 820 + Số gồm 8 trăm, 2 chục và 0 đơn vị 6 5 1 651 Sáu trăm năm mươi mốt là số nào? 7 4 4 744 Bảy trăm bốn mươi bốn - Nhận xét, tuyên dương HS. 9 0 1 901 Chín trăm linh một - Gv chốt: Bài tập 1 củng cố kĩ năng đọc viết số có ba chữ số dựa vào cấu tạo thập phân của nó Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh, ai - Đại diện các tổ lên chơi đúng + GV phổ biến luật chơi, cách chơi: + HS lắng nghe luật chơi Gv chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 4 người chơi, xếp thành hàng, khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu”, HS lần lượt nối nhanh các số đã cho vào các tấm thẻ
 2. ghi đúng cách viết số đó thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Các đội thi trong 2 phút. Đội nào làm nhanh và chính xác thì đội đó dành chiến thắng + Tổ chức cho HS chơi + HS tham gia trò chơi + Nhận xét, tuyên dương đội chơi 375 = 300 + 70 + 5 370 = 300 + 70 thắng 357 = 300 + 50 +7 307 = 300 + 7 - GV yêu cầu một vài HS nêu cách - 1-2 HS trả lời. nối đúng. - Nhận xét - GV chốt: Bài tập 2 củng cố kĩ năng viết một số có ba chữ số thành tổng trăm, chục, đơn vị Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài. - 1-2 HS trả lời. - Bài yêu cầu làm gì? - HS làm bài cá nhân. - GV cho HS làm bài vào sách bài tập - HS đổi chéo vở kiểm tra. - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó a. 682 = 600 + 80 + 2 b. 208 = 200 +8 khăn. c. 820 = 800 + 20 d. 381 = 300 + 80 + 1 - Nhận xét, đánh giá bài HS. e. 610 = 600 + 10 g. 108 = 100 + 8 - GV chốt: Bài tập 3 củng cố kĩ năng viết một số có ba chữ số thành tổng trăm, chục, đơn vị Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài. - 1 HS đọc, lớp đọc thầm - Bài yêu cầu làm gì? - GV nêu: số bao tương ứng với số trăm, số giỏ tương ứng với số chục và số hạt dẻ bên ngoài tương ứng với số đơn vị. Như vậy làm thế nào để tìm được số hạt dẻ bạn Sóc nhặt được - HS nêu cách tìm trong tuần này? - YC HS tính và nêu số hạt dẻ sóc - HS trả lời: Tuần này sóc nhặt được 182 hạt dẻ nhặt được - GV nhận xét, khen ngợi HS. - GV chốt: Bài tập 4 cũng cố kĩ năng viết một số có ba chữ số thành tổng trăm, chục, đơn vị 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau Bổ sung:
 3. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: HDH Tuần: 26 Thứ ba ngày tháng năm Lớp: BÀI 53: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng: - Củng cố cách so sánh các số có ba chữ số - Củng cố được thứ tự các số (trong phạm vi 1000) 2. Năng lực: - HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 3. Phẩm chất: - Giáo dục HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Gv: Mô hình dạy học các số có ba chữ số (ở các bài trước) - Hs: Bộ đồ dùng học toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động - GV tổ chức cho HS hát tập thể. - GV nhận xét, kết nối vào bài mới: Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm bài - Tổ chức chữa bài qua trò chơi: Ai - HS lắng nghe. nhanh, ai đúng + GV phổ biến luật chơi, cách chơi: Gv chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 4 người chơi, xếp thành hàng, khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu”, HS lần lượt cầm những chiếc thẻ đúng/sai xếp vào các ô tương ứng. Các đội thi trong 2 phút. Đội nào làm nhanh và chính xác thì đội đó dành chiến thắng + Tổ chức cho HS chơi - HS lên chơi:a. Đ b. S c. S + Nhận xét, tuyên dương đội chơi thắng d. S e. S g. Đ - GV yêu cầu một vài HS giải thích, với - 1-2 HS trả lời. những phép tính sai có thể yêu cầu HS sửa lại cho đúng - Nhận xét - GV chốt KT: Bài tập 1 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số Bài 2:
 4. - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - 2 HS lên bảng chữa bài, HS dưới lớp - HS thực hiện làm bài cá nhân, HS đổi làm bài vào VBT chéo kiểm tra. - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn. a. 335 142 c. 354 501 794 988 - YC HS giải thích tại sao lại lựa chọn - HS nêu dấu so sánh như vậy - GV chốt KT: Bài tập 2 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - YC HS làm việc cá nhân vào VBT - HS làm việc, trình bày kết quả a. Trong gia đình gấu, gấu em ngủ đông nhiều nhất, gấu bố ngủ đông ít nhất - GV nhận xét, khen ngợi HS. b. Gấu em, gấu mẹ, gấu anh, gấu bố - GV chốt KT: Bài tập 3 củng cố kĩ năng - HS lắng nghe so sánh các số có ba chữ số trong bài toán thực tiễn về so sánh giờ ngủ đông của gia đình gấu Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - GV yc HS lập tất cả các số có ba chữ số - Hs lập các số: 518, 581, 158, 185, khác nhau từ ba tấm thẻ trên 851, 815. - Trong các số vừa tạo được, số bé nhất - GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng. là 158, số lớn nhất là 851 ? Để tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đó, em làm như thế nào? - GV chốt KT: Bài tập 4 củng cố kĩ năng tạo lập số có ba chữ số, so sánh các số có ba chữ số 3. Củng cố, dặn dò: ? Hôm nay em học bài gì? ? Nêu lại cách so sánh các số có ba chữ số - Nhận xét giờ học. Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau Bổ sung:
 5. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: HDH Tuần: 26 Thứ tư ngày tháng năm Lớp: BÀI 53: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng: - Củng cố cách so sánh các số có ba chữ số - Củng cố sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại 2. Năng lực: - HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 3. Phẩm chất: - Giáo dục HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Gv: Mô hình dạy học các số có ba chữ số (ở các bài trước) - Hs: Bộ đồ dùng học toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động - GV tổ chức cho HS hát tập thể. - GV nhận xét, kết nối vào bài mới: 2. Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - 2 HS lên bảng chữa bài, HS dưới lớp - HS thực hiện lần lượt các YC. làm bài vào VBT a. 620 433 c. 582 975 g. 670= 600 + 70 - Đánh giá, nhận xét bài HS. - YC HS giải thích tại sao lại lựa chọn - HS trả lời dấu so sánh như vậy - GV chốt KT: Bài tập 1 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm vào VBT, trao đổi chéo - HS thực hiện lần lượt các YC hướng vở kiêm tra bài cho nhau dẫn. - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn. - Nhận xét, đánh giá bài HS. - HS nhận xét, đổi chéo vở chữa bài ? Để nối đúng các điểm đó theo thứ tự a. Nối các số theo thứ tự: 735-> 573 -> các số từ bé đến lớn em làm như nào? 537 -> 375 ? Sau khi nối xong em nhận được chữ b. Sau khi nối em nhận được chữ N
 6. cái nào? - GV chốt KT: Bài tập 2 củng cố kĩ năng so sánh và sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm việc theo cặp, một bạn - Các nhóm làm việc, trình bày kết quả: hỏi, một bạn trả lời các câu hỏi trong a-B; b-D sbt - GV nhận xét, khen ngợi HS. ? Để biết được chú khỉ nào ăn nhiều - HS trả lời chuối nhất, chú khỉ nào ăn ít chuối nhất, em đã làm như thế nào? - GV chốt KT: Bài tập 3 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số, tìm số bé nhất trong một nhóm không quá 4 số Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - GV hướng dẫn HS làm theo các bước: + Đầu tiên hãy sắp xếp số trang các cuốn sách theo thứ tự từ lớn đến bé + Dựa vào gơi ý đã cho để xác định các bạn chọn mua quyển sách nào? - YC HS làm bài - HS làm bài cá nhân. - Gọi HS chữa bài. - HS chữa bài, nhận xét bài bạn - Nhận xét, nêu đáp án đúng: Nam mua sách ảo thuật, Việt mua sách Khoa học, Robot chọn mua sách Toán học - GV chốt KT: Bài tập 4 củng cố kĩ năng so sánh và sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự từ lớn đến bé 3. Củng cố, dặn dò: ? Tiết học hôm nay chúng ta luyện tập về kiến thức gì? - Nhận xét giờ học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau Bổ sung:
 7. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: HDH Tuần: 26 Thứ năm ngày tháng năm Lớp: BÀI 54: LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng: - Củng cố được cách đọc, viết các số có ba chữ số - Củng cố được cách so sánh và sắp xếp các số có ba chữ số 2. Năng lực: - HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 3. Phẩm chất: - Giáo dục HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Gv: Bộ đồ dùng dạy toán 2 - Hs: Bộ đồ dùng học toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động - GV tổ chức cho HS hát tập thể. - GV nhận xét, kết nối vào bài mới: 2. Luyện tập Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm bài, 1 HS lên bảng chữa - HS làm bài: bài 245: hai trăm bốn mươi lăm 214: hai trăm mười bốn 254: hai trăm năm mươi tư - Nhận xét, tuyên dương - Nhận xét - YC HS nhắc lại cách đọc, viết các số - HS nêu có ba chữ số - GV chốt KT: Bài tập 1 củng cố kĩ năng đọc viết các số có ba chữ số Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm bài, trao đổi chéo vở để - HS thực hiện làm bài cá nhân, HS đổi chữa bài cho nhau chéo kiểm tra. - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn. a. Số 999 là số liền trước của số 1000 b. Số 501 là số liền sau của số 500 c. số 499 là số liền trước của số 500 - Đánh giá, nhận xét bài HS. ? Muốn tìm số liền sau của một số ta làm như thế nào?
 8. ? Muốn tìm số liền trước của một số ta làm như thế nào? - GV chốt KT: Bài tập 2 củng cố cách tìm số liền trước, số liền sau của một số Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - YC HS tô màu vào VBT sau đó trả - HS trình bày kết quả lời các câu hỏi của bài toán a. + Tô màu xanh vào các tảng băng: 423, 182, 31, 181, 57,383, 40, 216, 45, 294, 344, 216, 18, 234, + Tô màu đỏ vào các tảng băng còn lại b. Có 12 tảng băng màu đỏ. Có 14 tảng băng xanh - Gv yêu cầu HS giải thích vì sao tô màu đỏ/ màu xanh vào những tảng băng - GV nhận xét, khen ngợi HS. - HS lắng nghe - GV chốt KT: Bài tập 3 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời - YC HS làm bài - HS làm bài cá nhân - Gọi HS đọc nối tiếp kết quả. - HS chữa bài, nhận xét 267 599; 465 < 564; 806 < 800 + 60 - YC HS giải thích cách làm ở từng ý - HS giải thích - Nhận xét, nêu đáp án đúng - HS chữa bài - GV chốt KT: Bài tập 4 củng cố kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 1000 Bài 5: - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm bài, trao đổi chéo VBT để - HS thực hiện làm bài cá nhân, HS đổi chữa bài cho nhau chéo kiểm tra. - GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn. a. Việt lấy được 2 tấm thẻ, đó là những tấm thẻ ghi số: 100, 600 b. Nam lấy được ba tấm thẻ, đó là những tẩm thẻ ghi số: 160, 610, 450 c. Còn lại 1 tấm thẻ ghi số 216 - Đánh giá, nhận xét bài HS. - GV chốt KT: Bài tập 5 củng cố về số tròn trăm, tròn chục 3. Củng cố, dặn dò:
 9. ? Hôm nay chúng mình được ôn lại - HS nêu những kiến thức gì? ? Em hãy nêu cách đọc, viết các số có ba chữ số? ? Nêu lại cách so sánh các số có ba chữ - HS trả lời số? - Nhận xét giờ học. Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau Bổ sung:
 10. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: HDH Tuần: 26 Thứ sáu ngày tháng năm Lớp: BÀI 54: LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng: - Củng cố được các số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. - Củng cố so sánh được các số có ba chữ số. - Ôn tập, củng cố về số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số (giống nhau hoặc khác nhau) 2. Năng lực: - HS phát triển năng lực giao tiếp toán học. - Qua giải các bài tập có tình huống, HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề. 3. Phẩm chất: - Giáo dục HS tính chính xác. - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. - HS: SGK, Bộ đồ dùng dạy học Toán 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động - GV cho HS hát tập thể. - GV gọi 2 HS lên bảng. GV đọc số, HS viết số: HS1: Sáu trăm bảy mươi lăm. HS2: Năm trăm chín mươi mốt; - Lớp làm bảng con: Hai trăm linh tám. - GV nhận xét, kết nối vào bài mới:Luyện tập. 2. HD HS luyện tập: Bài 1: - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm bài VBT, 1 vài HS lên bảng - HS làm bài, trao đổi chéo vở kiểm chữa bài tra bài cho nhau 638 = 600 + 30 + 8 580 = 500 + 80 360 = 300 + 60 406 = 400 + 6 - Nhận xét, tuyên dương - GV chốt: BT1 củng cố kĩ năng viết một số có ba chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài. - 2, 3 HS đọc.
 11. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - YC HS làm bài - Tổ chức chữa bài qua trò chơi: Ai - HS lắng nghe. nhanh, ai đúng + GV phổ biến luật chơi, cách chơi: Gv chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 4 người chơi, xếp thành hàng, khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu”, HS lần lượt cầm những chiếc thẻ đúng/sai xếp vào các ô tương ứng. Các đội thi trong 2 phút. Đội nào làm nhanh và chính xác thì đội đó dành chiến thắng + Tổ chức cho HS chơi - HS lên chơi a. Đ b. S c. S d. S e. S g. Đ + Nhận xét, tuyên dương đội chơi thắng - GV yêu cầu một vài HS giải thích, với - 1-2 HS trả lời. những phép tính sai có thể yêu cầu HS sửa lại cho đúng - Nhận xét - GV chốt KT: Bài tập 2 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài. - Bài yêu cầu làm gì? - 1, 2 HS trả lời. - GV YC HS quan sát số trăm, số đơn vị - HS quan sát, nhận xét và tìm các số của hai số được so sánh và nhận xét. phù hợp với yêu cầu của bài GV nêu: Để số thứ nhất bé hơn số thứ hai - HS nêu: Nam có thể xếp các thẻ ghi thì số trăm của số thứ nhất phải bé hơn số chữ số: 6, 7, 8, 9 trăm của số thứ hai. Vậy ta có thể đặt vào đó các thẻ ghi số nào? - GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng - Mở rộng: Gv có thể thay dấu hoặc dấu = để HS tìm những thẻ số thích hợp - GV chốt: BT3 củng cố kĩ năng so sánh các số có ba chữ số Bài 4: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - YC HS làm việc theo cặp, một bạn hỏi - Các nhóm làm việc, trình bày kết một bạn trả lời các câu hỏi như trong quả VBT - Gọi các cặp lên trả lời - GV nhận xét và kết luận: - HS lắng nghe, chữa bài + Số tròn chục bé nhất có ba chữ số khác nhau là số 120
 12. + Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số khác nhau là số 980 + Số tròn chục bé nhất có ba chữ số là số 110 + Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là số 990 - GV chốt: BT này ôn tập và củng cố về số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số Bài 5: - Gọi HS đọc YC bài. - 2 -3 HS đọc. - Bài yêu cầu làm gì? - 1-2 HS trả lời. - YC HS làm bài - HS hoàn thành bài. - Gọi HS lên bảng chữa bài ? Để Mèo tìm được đồ vật em làm như - So sánh các số ở ngã rẽ và đi theo thế nào? đường có ghi số bé hơn - Nhận xét, nêu đáp án đúng - GV chốt: BT5 củng cố kĩ năng so sánh hai số trong phạm vi 1000 3. Củng cố, dặn dò: ? Hôm nay chúng mình được ôn lại - Hs nêu những kiến thức gì? ? Nêu lại cách so sánh các số có ba chữ số? - Nhận xét giờ học. Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau Bổ sung: