Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài 14: Thực vật sống ở đâu? - Tiết 1

pptx 28 trang Việt Hương 19/07/2023 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài 14: Thực vật sống ở đâu? - Tiết 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_b.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài 14: Thực vật sống ở đâu? - Tiết 1

  1. CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Bài 14: Thực vật sống ở đâu ? . (Tiết 1 ) Giáo viên: Trần Hồng Phương.
  2. KẾT LUẬN
  3. Hoạt động tiếp nối sau bài học
  4. CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Bài 14: Thực vật sống ở đâu ? . (Tiết 2 ) Giáo viên: Lâm Văn Dững .
  5. Bài hát “Hoa lá mùa xuân ”.
  6. Những điều cần biết qua bài học
  7. Từ khóa của bài học
  8. Hoạt động tiếp nối sau bài học