Bài giảng Toán Lớp 2 sách Cánh diều - Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) - Tiết 2

pptx 14 trang Việt Hương 17/07/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 sách Cánh diều - Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) - Tiết 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_canh_dieu_bai_34_phep_tru_co_nho_t.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 sách Cánh diều - Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) - Tiết 2

 1. TOÁNTOÁN 22 Tập 1 Tuần 12 Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) – Tiết 2
 2. KHỞI ĐỘNG TRÒ CHƠI TRUYỀN ĐIỆN
 3. Em hãy nêu lại cách thực hiện đặt tính rồi tính trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
 4. LUYỆN TẬP THỰC HÀNH
 5. 4 Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:
 6. Buổi sáng, cửa hàng bán được 31 quả bóng, buổi chiều cửa hàng 4 bán được ít hơn buổi sáng 6 quả Tính bóng. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng? Buổi sáng: 31 quả Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng: 6 quả Buổi chiều bán: ? quả Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là: 31 - 6 = 25 (quả) Đáp số: 25 quả bóng
 7. Câu hỏi 6 2 - 8 ? ?5 A. 53 B. 64 C. 54 D. 70
 8. Câu hỏi 43 - 6 ? ? A. 36 B. 37 C. 47 D. 49
 9. Câu hỏi 5 8 - 9 ? ? A. 49 B. 48 C. 58 D. 47
 10. Câu hỏi 2 6 - 8 ? ? A. 17 B. 19 C. 28 D. 18
 11. BàiĐể học có thểhôm làm nay tốt em các biết bài thêm tập trên emđược nhắn điều bạn gì? điều gì?
 12. DẶN DÒ