Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài 5 - Tiết 3: Viết chữ hoa V

pptx 13 trang Việt Hương 19/07/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài 5 - Tiết 3: Viết chữ hoa V", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai_5_tie.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài 5 - Tiết 3: Viết chữ hoa V

 1. www.9slide.vn Thứ ngày tháng năm 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! f ibaotu.com
 2. www.9slide.vn 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 3. www.9slide.vn CÙNG￿TÌM￿ Nét cong phải và HIỂU cong dưới Chữ V được viết bởi các nét: 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Nét móc 2 ô ly rưỡi hai đầu trái phải Hơn 2 ô ly
 4. www.9slide.vn CÙNG￿TÌM￿ Nét cong phải và HIỂU cong dưới Chữ V được viết bởi các nét: 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Nét móc 2 ô ly rưỡi hai đầu trái phải Hơn 2 ô ly
 5. www.9slide.vn Nét Viết CÙNG￿TÌM￿ vào cong phải và VTV HIỂU cong dưới Chữ V được viết bởi các nét: 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Nét móc 2 ô ly rưỡi hai đầu trái phải Hơn 2 ô ly
 6. www.9slide.vn 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 7. fɤȰḑ ẚờΤ΅ εa ΕẒ www.9slide.vn CÂU￿ỨNG￿ DỤNG 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Ý NGHĨA: Ngoan ngoãn biết nghe lời
 8. fɤȰḑ ẚờΤ΅ εa ΕẒ www.9slide.vn CÂU￿ỨNG￿ DỤNG 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 9. www.9slide.vn VIẾT￿CÂU￿ỨNG￿ Dấu huyền DỤNG đặt trên chữ ơ 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Viết vào VTV Dấu nặng EmEm chúchú ýý cáchcách đặtđặt đặt dưới chữ e dấudấu thanhthanh nhé!nhé!
 10. www.9slide.vn 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com
 11. www.9slide.vn LUYỆN￿VIẾT￿ THÊM 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Những vẻ đẹp bình dị trên đất nước Việt Nam thân yêu VΘʸt Nȯʎ đất ǻướΟɖ LJa ơΤ΅, ξêζ ǺoΪḑ λμển ẚúa đâu LJrờΤ΅ Αʲp ẘơΪ”
 12. www.9slide.vn LUYỆN￿VIẾT￿ THÊM 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Viết vào VTV EmEm chúchú ýý cáchcách đặtđặt dấudấu thanhthanh nhé!nhé!
 13. www.9slide.vn TẠM BIỆT VÀ HẸN 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com GẶP LẠI