Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 17: Động vật sống ở đâu?

pptx 22 trang Hoài Ân 18/12/2023 480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 17: Động vật sống ở đâu?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tu_nhien_va_xa_hoi_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_son.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 17: Động vật sống ở đâu?

 1. CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 2. ĐỐ VUI Các em hãy cho cô biết đâu là CON VOI A. B. C.
 3. ĐỐ VUI Các em hãy cho cô biết đây là A CÁ HEO B CÁ VOI C CÁ CHÉP
 4. ĐỐ VUI Các em hãy cho cô biết đây là CON GÌ? M C O N C A O
 5. BÀI 17 ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU?
 6. Hoạt￿động￿khám￿phá 1. Chỉ và nói tên các con vật mà em quan sát được trong hình dưới đây. Chúng sống ở đâu?
 7. Hoạt￿động￿khám￿phá 2. Các con vật đó sống ở môi trường trên cạn hay dưới nước? -con vịt -con chim -con ếch -con chuồn -con cá chuồn -con tôm -con ong -con cua -con bò
 8. Hoạt￿động￿khám￿phá 3. Phân loại các con vật dựa vào nơi sống và môi trường sống. Hoàn thành bảng theo mẫu.
 9. Môi trường sống Tên con vật Nơi sống Vừa trên cạn Trên cạn Dưới nước vừa dưới nước Cá Ao, đầm, hồ, x Tôm Ao, đầm, hồ, x Cua Ao, đầm, hồ, x Ếch Ao, đầm, hồ, x Vịt Ao, đầm, hồ, vườn x Chim Bầu trời, cây x Chuồn chuồn Gần ao, đầm, hồ, x Ong Bụi hoa x Bò Cánh đồng, ven ao hồ x
 10. Hoạt￿động￿thực￿hành 1. Nơi em đangsống có những con vật gì? Chúng sống ở môi trường nào?
 11. Hoạt￿động￿thực￿hành 2. Đặt và trả lời câu hỏi về tên và nơi sống của các con vật trong mỗi hình sau: •￿Đây￿là￿con￿vật￿gì? •Con￿vật￿này￿sống￿ở￿đâu? Hình￿1:￿Con￿hổ￿sống￿ở￿trong￿rừng.
 12. Hoạt￿động￿thực￿hành 2. Đặt và trả lời câu hỏi về tên và nơi sống của các con vật trong mỗi hình sau: •￿Đây￿là￿con￿vật￿gì? •Con￿vật￿này￿sống￿ở￿đâu? Hình￿2:￿Con￿cá￿heo￿sống￿ở￿dưới￿ biển,￿đại￿dương.
 13. Hoạt￿động￿thực￿hành 2. Đặt và trả lời câu hỏi về tên và nơi sống của các con vật trong mỗi hình sau: •￿Đây￿là￿con￿vật￿gì? •Con￿vật￿này￿sống￿ở￿đâu? Hình￿3:￿Con￿voi￿sống￿ở￿trong￿rừng.
 14. Hoạt￿động￿thực￿hành 2. Đặt và trả lời câu hỏi về tên và nơi sống của các con vật trong mỗi hình sau: •￿Đây￿là￿con￿vật￿gì? •Con￿vật￿này￿sống￿ở￿đâu? Hình￿4:￿Con￿mèo￿sống￿ở￿sân,￿ vườn,￿trong￿chuồng,￿nhà.
 15. Hoạt￿động￿thực￿hành 2. Đặt và trả lời câu hỏi về tên và nơi sống của các con vật trong mỗi hình sau: •￿Đây￿là￿con￿vật￿gì? •Con￿vật￿này￿sống￿ở￿đâu? Hình￿5:￿Con￿bò￿sữa￿sống￿ở￿đồng￿ cỏ,￿trang￿trại.
 16. Hoạt￿động￿thực￿hành 2. Đặt và trả lời câu hỏi về tên và nơi sống của các con vật trong mỗi hình sau: •￿Đây￿là￿con￿vật￿gì? •Con￿vật￿này￿sống￿ở￿đâu? Hình￿6:￿Con￿rùa￿sống￿ở￿dưới￿biển,￿ đại￿dương.
 17. Hoạt￿động￿thực￿hành 3. Viết tên hoặc dán tranh, ảnh các con vật theo sơ đồ gợi ý sau:
 18. Hoạt￿động￿vận￿dụng 1. Các con vật trong hình sau đang gặp nguy hiểm gì? Con￿mèo￿đang￿bị￿đuối￿nước. Con￿cá￿đang￿bị￿mắc￿cạn.
 19. Hoạt￿động￿vận￿dụng 2. Dự đoán xem các con vật sẽ như thế nào nếu không được giải cứu. Các￿con￿vật￿sẽ￿bị￿chết￿nếu￿không￿được￿giải￿cứu￿kịp￿thời.
 20. Hoạt￿động￿vận￿dụng 3. Điều gì sẽ xảy ra nếu môi trường sống của động vật bị thay đổi ? Nếu￿môi￿trường￿sống￿của￿động￿vật￿bị￿thay￿đổi￿thì￿chúng￿sẽ￿ bị￿chết.
 21. TỔNG KẾT