Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Phép chia - Tiết 3

pptx 17 trang Việt Hương 18/07/2023 1080
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Phép chia - Tiết 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_phep_chia_tiet.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Phép chia - Tiết 3

 1. Viết 1 phép tính trong bảng nhân 2 và 5
 2. Thứ ba , ngày 25 tháng 1năm 2022
 3. Nhận biết dạng toán lặp lại hay chia đều: ➢ Bài toán cho biết một nhóm đối tượng nào đó được lặp lại các đối tượng đó, phép tính cần chọn là phép nhân. ➢ Bài toán có sự chia đều, ta phải tìm mỗi phần có bao nhiêu hay tìm xem có bao nhiều phần, phép tính cần chọn là phép chia.
 4. TRÒ CHƠI: Chia đều Lặp lại AI NHANH HƠN Mỗi chú thỏ có hai cái tai, 6 chú thỏ có bao nhiêu cái tai? Lặp lại: 2 tai- 6 lần
 5. TRÒ CHƠI: Chia đều Lặp lại AI NHANH HƠN Mỗi chiếc xe có 4 bánh xe, 8 chiếc xe có bao nhiêu bánh xe? Lặp lại: 4 bánh- 8 lần
 6. TRÒ CHƠI: Chia đều Lặp lại AI NHANH HƠN Xếp đều 20 cái bánh vào 4 hộp, mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh? Chia đều: 20 cái bánh vào 5 hộp
 7. TRÒ CHƠI: Chia đều Lặp lại AI NHANH HƠN Có 40 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được mấy bình hoa? Chia đều: 40 bông hoa, mỗi phần 5 bông hoa
 8. Lặp lại: 5 cầu thủ- 6 lần
 9. 6 6 Chia đều: 30 quả cam vào 5 đĩa
 10. Lặp lại: 5 cái bánh - 2 lần Chia đều: 10 cái bánh chia 5 bạn Chia đều: 10 cái bánh, mỗi phần 2 cái
 11. TRÒ CHƠI: HÁI HOA 16565 5 x : x : x2 4 2 6 3= = = = =