Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bảng nhân 5 - Tiết 1

pptx 27 trang Việt Hương 19/07/2023 300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bảng nhân 5 - Tiết 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bang_nhan_5_tie.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bảng nhân 5 - Tiết 1

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố VịThanh, Hậu Giang Trường Tiểu học Chu Văn An Lớp 2A1 Giáo viên: Trần Hồng Phương
 2. THỨ BA NGÀY . THÁNG NĂM 2023 TOÁN:
 3. Con có dám thử không? Được chứ. Nhưng để ta xem con ở trường có học hành đàng hoàng không thì ta mới cho Bác ơi ! Cháu đói lắm bác cho cháu củ cà rốt được không ạ ? Giờ ta sẽ cho con tự Dạ. Con đồng ý nhổ cà rốt
 4. 2 x 5 = ? A . 10 B . 7 C . 3 D . 25 A B C D
 5. 3 x 4 = 12 A. 12 gọi là tổng B. 12 gọi là tích C. 3 và 4 gọi là tích D. 12 gọi là hiệu A B C D
 6. 10 + 10 + 10 được chuyển thành phép nhân nào? A . 10 x 10 B . 10 x 1 C . 10 x 3 D . 10 x 0 A B C D
 7. Tích của 2 và 7 là: A . 9 B . 5 C . 27 D . 14 A B C D
 8. ? x 9 = 18 Số điền vào dấu ( ? ) là: A . 10 B . 9 C . 2 D . 8 A B C D
 9. quả cam?
 10. Thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022 Toán Bảng nhân 5
 11. Khám phá
 12. Tính các tích trong bảng nhân 5 Có thể đếm hoặc dùng cách tính tổng các số hạng bằng nhau.
 13. Tính các tích trong bảng nhân 5 5 X 1 = 5 5 X 2 = 10 5 X 3 = 15
 14. Bảng nhân 5
 15. Bảng nhân 5
 16. Thừa số thứ nhất là mấy ? Thừa số thứ nhất đều là 5 Các thừa số thứ hai trong bảng nhân 5 có gì đặc biệt ? Thừa số thứ hai: các số lần lượt từ 1 đến 10 Các tích trong bảng nhân 5 có gì đặc biệt ? Tích: các số đếm thêm 5, từ 5 đến 50
 17. Dựa vào 3 tích trên ta có thể có kết quả của tích khác Ví dụ : 5 x 7 = ? 5 x 9 = ? 25 + 5 + 5 = 35 50 – 5 = 45 5 x 7 = 35 5 x 9 = 45
 18. Học thuộc bảng nhân 5
 19. Đọc 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
 20. 5 x 4 = 20 ĐỐ BẠN? Có bao nhiêu cây bút chì?
 21. 5 x 6 = 30 Có bao nhiêu cây kẹo?