Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài : Em làm được những gì - Tiết 3

pptx 5 trang Việt Hương 18/07/2023 660
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài : Em làm được những gì - Tiết 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai_em_lam_duoc.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài : Em làm được những gì - Tiết 3

  1. 12 5 7 8 3 Đỏ
  2. Hộp chữ nhật Khối lập Khối cầu Khối trụ phương