Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 - Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm

pptx 15 trang Hoài Ân 18/12/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 - Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_chu_de_1.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 - Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm

 1. nonnon OngOng họchọc việcviệc 2
 2. Câu 1: Thực hiện phép tính: 31 + 48 =? A. 79 B. 78 C. 69 3
 3. Câu 2: Thực hiện phép tính: 30 + 55 = ? A. 75 B. 95 C. 85 4
 4. Câu 3: Thực hiện phép tính: 48 + 51 = ? A. 89 B. 99 C. 98 5
 5. CHỦ ĐỀ 12 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000 BÀI 59: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 (T1)
 6. KHÁM PHÁ 7
 7. Tập 1 có Tập 2 có 264 trang. 312 trang Cả 2 tập có bao nhiêu trang ? 264 + 312 = ? 8
 8. Trăm Chục Đơn vị 264 + 312 • 4 cộng 2 bằng 6, viết 6 + • 6 cộng 1 bằng 7, viết 7 576 • 2 cộng 3 bằng 5, viết 5 264 + 312 = 576 9
 9. Khi đặt tính và tính các phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 1000 em cần thực hiện: v Bước 1: Đặt tính - Viết các số thẳng hàng, thẳng cột - Dấu phép tính đặt giữa hai số - Kẻ nét vạch ngang thay cho dấu bằng vBước 2: Tính - Thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ các chữ số hàng đơn vị. - Kết quả tính ở mỗi lượt phải viết thẳng hàng thẳng cột. 10
 10. HOẠT ĐỘNG 11
 11. 1 Tính. + + + + 598 907 558 875 12
 12. 2 Đặt tính rồi tính. 460 + 231 375 + 622 800 + 37 923 + 6 13
 13. 3 Mèo và hà mã vớt được những hòm đựng ngọc trai. Số ngọc trai được ghi trên mỗi hòm. Số ? a) Thuyền của mèo vớt được tất cả 478 ? viên ngọc trai. b) Thuyền của hà mã vớt được tất cả 457 ? viên ngọc trai. 14