Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài: Luyện tập (Trang 6)

pptx 6 trang Hoài Ân 18/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài: Luyện tập (Trang 6)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_chu_de_1.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung - Bài: Luyện tập (Trang 6)

  1. KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG LUYỆN TẬP TRANG 6
  2. 5 1 51 4 6 Bốn mươi sáu 5 5 55 Năm mươi lăm
  3. 75 64 sáu mươi tư 9 1 chín mươi mốt
  4. a) Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là: 69,89 b) Những bông hoa ghi số bé hơn 50 là: 49,29 c) Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là: 51, 58