Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia - Bài 39: Bảng nhân 2

pptx 12 trang Hoài Ân 18/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia - Bài 39: Bảng nhân 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_hoc_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_chu_de_8.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia - Bài 39: Bảng nhân 2

 1. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA BÀI 39 BẢNG NHÂN 2 Cùng Pikachu khám phá tiết học ngày hôm nay nhé! FeistyForwarders_0968120672
 2. CHỦ ĐỀ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA 8 BÀI 39 BẢNG NHÂN 2 FeistyForwarders_0968120672
 3. KHÁ M PHÁ FeistyForwarders_0968120672
 4. Hai được lấy một lần là hai, ta có hai nhân a) một bằng hai. Hai nhân hai 2 + 2 = 4 bằng bốn. Hai nhân ba 2 + 2 + 2 = 6 bằng sáu. Nhận xét: FeistyForwarders_0968120672
 5. Bảng nhân 2 b) Hoàn thành bảng nhân 2 Hai nhân mười bằng hai mươi. ? Nhận xét: ? • Thừa số thứ nhất đều ? là số 2. • Thừa số thứ hai là các ? số tự nhiên tăng dần từ 1 đến 10. ? • Tích là các số tăng dần hơn kém nhau 2 ? đơn vị từ 2 đến 20. FeistyForwarders_0968120672
 6. HOẠT ĐỘN G FeistyForwarders_0968120672
 7. 1 Tính nhẩm. 8 20 14 16 2 12 10 18 4 6 2 Số ? Thừa số 2 2 2 2 2 2 Thừa số 3 5 7 4 6 8 Tích 6 10? 14? 8? 12? 16? FeistyForwarders_0968120672
 8. LUYỆ N TẬP FeistyForwarders_0968120672
 9. 1 Số ? a) × 2 2 2 2 2 2 1 3 5 6 9 10 2 6? 10? 12? 18? 20 b) 10 14 2 FeistyForwarders_0968120672
 10. 2 Đếm thêm 2 rồi nêu số còn thiếu. 8 10 Hai, bốn, sáu, , 12 mười tám, hai mươi. 14 16 FeistyForwarders_0968120672
 11. 3 Từ các thừa số và tích dưới đây, em hãy lập các phép nhân thích hợp. Thừa số Thừa số Tích 7 16 2 8 14 2 FeistyForwarders_0968120672
 12. 4 Một con cua có 2 cái càng. a) 5 con cua có bao nhiêu cái b) 7 con cua có bao nhiêu cái càng? càng? Bài giải Bài giải Số càng của 5 con cua là: Số càng của 7 con cua là: ?5 10? ?2 ?7 14? Đáp số: 10 ? cái càng. Đáp số: 14 ? cái càng. FeistyForwarders_0968120672