Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 13 - Tiếng chổi tre - Tiết 1+2

pptx 23 trang Việt Hương 21/07/2023 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 13 - Tiếng chổi tre - Tiết 1+2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_so.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 13 - Tiếng chổi tre - Tiết 1+2

 1. Bài 13: TIẾNG CHỔI TRE Tiết 1+ 2
 2. 1. Hai bức tranh miêu tả những thời điểm nào trong ngày? TIẾNG CHỔI TRE 2. Quang cảnh con đường trong hai bức tranh có gì khác nhau? 3. Vì sao con đường trong bức tranh thứ hai lại trở nên sạch sẽ như vậy?
 3. Tiếng chổi tre 1 2 3 Những đêm hè Những đêm đông Nhớ em nghe Khi ve ve Khi cơn dông Tiếng chổi tre Đã ngủ Vừa tắt Chị quét Tôi lắng nghe Tôi đứng trông Những đêm hè Trên đườngTrần Phú Trên đường lặng ngắt Đêm đông gió rét Tiếng chổi tre Chị lao công Tiếng chổi tre Xao xác Như sắt Sớm tối Hàng me Như đồng Đi về Tiếng chổi tre Chị lao công Giữ sạch lề Đêm hè Đêm đông Đẹp lối Quét rác Quét rác Em nghe! (Tố Hữu)
 4. LUYỆN ĐỌC TỪ KHÓ xao xác quét rác lặng ngắt
 5. LUYỆN ĐỌC CÂU KHÓ Những đêm hè Khi ve ve Đã ngủ Tôi lắng nghe Trên đường Trần Phú Tiếng chổi tre Xao xác Hàng me Tiếng chổi tre Đêm hè Quét rác
 6. GIẢI NGHĨA TỪ xao xác: tiếng động nối tiếp nhau trong cảnh yên tĩnh.
 7. GIẢI NGHĨA TỪ lao công
 8. TRẢ LỜI CÂU HỎI 1. Chị lao công làm việc vào những thời gian nào ? Đêm hè Đêm đông
 9. TRẢ LỜI CÂU HỎI Khung cảnh đêm hè và đêm đông được miêu tả như thế nào? Những đêm hè Những đêm đông Khi ve ve Khi cơn dông Đã ngủ Vừa tắt Tôi lắng nghe Tôi đứng trông Trên đườngTrần Phú Trên đường lặng ngắt Tiếng chổi tre Chị lao công Xao xác Như sắt Hàng me Như đồng Tiếng chổi tre Chị lao công Đêm hè Đêm đông Quét rác Quét rác
 10. TRẢ LỜI CÂU HỎI Đoạn thơ thứ hai cho biết công việc của chị lao 2 công vất vả như thế nào? Những đêm đông Khi cơn dông Vừa tắt Cảnh tượng con Tôi đứng trông đường trong đoạn Trên đường lặng ngắt thơ thứ hai được Chị lao công Như sắt miêu tả như thế nào? Như đồng Chị lao công Đêm đông Quét rác
 11. TRẢ LỜI CÂU HỎI 3 Những câu thơ sau nói lên điều gì? “Những đêm hè Đêm đông gió rét Tiếng chổi tre Sớm tối Đi về” aa. sự chăm chỉ của chị lao công b. niềm tự hào của chị lao công c. sự thay đổi thời tiết đêm hè và đêm đông.
 12. TRẢ LỜI CÂU HỎI Nhớ em nghe Tiếng chổi tre Chị quét Những đêm hè 4.Tác giả nhắn nhủ Đêm đông gió rét em điều gì qua 3 câu Tiếng chổi tre thơ cuối? Sớm tối Đi về Giữ sạch lề Đẹp lối Em nghe! (Tố Hữu)
 13. ●Tiếng chổi tre 1 2 3 Những đêm hè Những đêm đông Nhớ em nghe Khi ve ve Khi cơn dông Tiếng chổi tre Đã ngủ Vừa tắt Chị quét Tôi lắng nghe Tôi đứng trông Những đêm hè Trên đườngTrần Trên đường lặng ngắt Đêm đông gió rét Phú Chị lao công Tiếng chổi tre Tiếng chổi tre Như sắt Sớm tối Xao xác Như đồng Đi về Hàng me Chị lao công Giữ sạch lề Tiếng chổi tre Đêm đông Đẹp lối Đêm hè Quét rác Em nghe! Quét rác (Tố Hữu)
 14. LUYỆN TẬP THEO VĂN BẢN ĐỌC Những đêm hè Khi ve ve Đã ngủ Tôi lắng nghe Trên đườngTrần Phú Tiếng chổi tre Xao xác Hàng me Tiếng chổi tre Đêm hè Quét rác
 15. LUYỆN TẬP THEO VĂN BẢN ĐỌC 2. Em hãy nói lời cảm ơn chị lao công.
 16. Bài 3: TIẾNG CHỔI TRE Tiết 3
 17. Viết chữ hoa X
 18. Viết chữ hoa X (Cỡ nhỏ)
 19. Viết từ ứng dụng ȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂȂ Xuân ωϙ, hànƑ câ⌐ χĹn đưŊƑ LJhay áo mƞ. Chữ cái nào được viết hoa? Khoảng cách giữa các chữ như thế nào? Những chữ cái nào cao 2,5 ô li?
 20. TIẾNG CHỔI TRE Tiết 4
 21. 2. Nghe kể chuyện 3. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh
 22. CỦNGCỦNG CỐCỐ BÀIBÀI HỌCHỌC