Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 11 - Sự tích cây thì là - Tiết 1+2

pptx 29 trang Việt Hương 21/07/2023 900
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 11 - Sự tích cây thì là - Tiết 1+2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_so.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 11 - Sự tích cây thì là - Tiết 1+2

 1. ChàoChào mừngmừng cáccác emem đếnđến vớivới tiếttiết TiếngTiếng ViệtViệt
 2. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Khởi động
 3. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Đến bài mới
 4. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com 1. Bài trước em học là bài gì? Đáp án: Khủng long
 5. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com 2. Khủng long thường sống ở đâu? Đáp án: Sống ở các vùng đất khô
 6. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com 3. Khủng long có còn tồn tại không? Đáp án: Đã bị tuyệt chủng
 7. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Cao, gầy, nhỏ trông có vẻ yếu ớt là nghĩa của từ nào? Đáp án: Mảnh khảnh
 8. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Bài 11: Sự tích cây thì là
 9. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Tiết 1 + 2
 10. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ Đọc mẫu Ngày xưa, cây cối trên trái đất vẫn chưa có tên gọi. Trời bèn gọi chúng lên để đặt tên. Cây cối mừng rỡ kéo nhau lên trời. Trời chỉ tay vào từng cây và đặt tên: - Chú thì ta đặt tên cho là cây dừa. - Chú thì ta đặt tên cho là cây cau. - Chú thì ta đặt tên cho là cây mít - Trời đặt tên mãi mà vẫn chưa hết. Về sau, trời chỉ nói vắt tắt: - Chú thì là cây cải. - Chú thì là cây ớt. - Chú thì là cây tỏi Khi các loài cây đều đã có tên, bỗng một cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đến xin đặt tên.
 11. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào? – Trời hỏi. Cây nhỏ liền thưa: Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc làm chả cá, chả mực mà thiếu con là mất cả ngon ạ. Trời liền bảo Ừ để ta nghĩ cho một cái tên. Tên chú thì là thì là Trời còn đang suy nghĩ, cây nhỏ đã chạy đi xa rồi. Nó mừng rỡ khoe với bạn bè: Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy! (Sự tích cây thì là – Trịnh Mạnh kể)
 12. GIẢI Mảnh khảnh NGHĨA Cao, gầy, nhỏ trông có vẻ yếu ớt TỪ
 13. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Luyện đọc từ khó mừng rỡ mảnh khảnh
 14. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Luyện đọc câu dài Khi các loài cây/ đều đã có tên/, bỗng một cái cây/ dáng mảnh khảnh/, lá nhỏ xíu đến xin đặt tên//.
 15. SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ ĐọcHương nối Thảo tiếp - tranthao121004@gmail.com đoạn 1 Ngày xưa, cây cối trên trái đất vẫn chưa có tên gọi. Trời bèn gọi chúng lên để đặt tên. Cây cối mừng rỡ kéo nhau lên trời. Trời chỉ tay vào từng cây và đặt tên: - Chú thì ta đặt tên cho là cây dừa. - Chú thì ta đặt tên cho là cây cau. - Chú thì ta đặt tên cho là cây mít - Trời đặt tên mãi mà vẫn chưa hết. Về sau, trời chỉ nói vắt tắt: - Chú thì là cây cải. - Chú thì là cây ớt. - Chú thì là cây tỏi 2 Khi các loài cây đều đã có tên, bỗng một cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đến xin đặt tên.
 16. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào? – Trời hỏi. Cây nhỏ liền thưa: Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc làm chả cá, chả mực mà thiếu con là mất cả ngon ạ. Trời liền bảo Ừ để ta nghĩ cho một cái tên. Tên chú thì là thì là Trời còn đang suy nghĩ, cây nhỏ đã chạy đi xa rồi. Nó mừng rỡ khoe với bạn bè: Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy! (Sự tích cây thì là – Trịnh Mạnh kể)
 17. SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ ĐọcHương Thảotheo - tranthao121004@gmail.com nhóm Ngày xưa, cây cối trên trái đất vẫn chưa có tên gọi. Trời bèn gọi chúng lên để đặt tên. Cây cối mừng rỡ kéo nhau lên trời. Trời chỉ tay vào từng cây và đặt tên: - Chú thì ta đặt tên cho là cây dừa. - Chú thì ta đặt tên cho là cây cau. - Chú thì ta đặt tên cho là cây mít - Trời đặt tên mãi mà vẫn chưa hết. Về sau, trời chỉ nói vắt tắt: - Chú thì là cây cải. - Chú thì là cây ớt. - Chú thì là cây tỏi Khi các loài cây đều đã có tên, bỗng một cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đến xin đặt tên.
 18. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào? – Trời hỏi. Cây nhỏ liền thưa: Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc làm chả cá, chả mực mà thiếu con là mất cả ngon ạ. Trời liền bảo Ừ để ta nghĩ cho một cái tên. Tên chú thì là thì là Trời còn đang suy nghĩ, cây nhỏ đã chạy đi xa rồi. Nó mừng rỡ khoe với bạn bè: Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy! (Sự tích cây thì là – Trịnh Mạnh kể)
 19. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ Đọc toàn bài Ngày xưa, cây cối trên trái đất vẫn chưa có tên gọi. Trời bèn gọi chúng lên để đặt tên. Cây cối mừng rỡ kéo nhau lên trời. Trời chỉ tay vào từng cây và đặt tên: - Chú thì ta đặt tên cho là cây dừa. - Chú thì ta đặt tên cho là cây cau. - Chú thì ta đặt tên cho là cây mít - Trời đặt tên mãi mà vẫn chưa hết. Về sau, trời chỉ nói vắt tắt: - Chú thì là cây cải. - Chú thì là cây ớt. - Chú thì là cây tỏi Khi các loài cây đều đã có tên, bỗng một cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đến xin đặt tên.
 20. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào? – Trời hỏi. Cây nhỏ liền thưa: Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc làm chả cá, chả mực mà thiếu con là mất cả ngon ạ. Trời liền bảo Ừ để ta nghĩ cho một cái tên. Tên chú thì là thì là Trời còn đang suy nghĩ, cây nhỏ đã chạy đi xa rồi. Nó mừng rỡ khoe với bạn bè: Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy! (Sự tích cây thì là – Trịnh Mạnh kể)
 21. Trả lời câu hỏi
 22. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com Đóng vai trời và cây cối, diễn tả lại cảnh trời đặt tên cho các loại cây: ChúChú tata thìthì Con cảm ơn ạ. đặtđặt têntên chocho Con cảm ơn ạ. làlà cây cây dừa. cải
 23. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com 2. Để được trời đặt tên, cái cây mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đã giới thiệu về mình như thế nào? Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc chả cá, chả mực mà không có con thì mất cả ngon ạ
 24. 3. Vì sao cây này có tên là “thì là”? Cây này có tên là “thì là” vì: Trời đang suy nghĩ cho cây: "thì là thì là " cây đã vội 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! mừng rỡibaotu.com khoe với bạn tên của nó là "thì là". Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com
 25. Theo em, bạn bè của cây nhỏ sẽ nói gì khi cây nhỏ khoe tên mình là cây thì là? 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.com Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com
 26. Luyện tập
 27. 1. Đóng vai cây thì là, nói lời để nghị trời đặt tên. Con rất có nhiều lợi ích như dùng để nấu canh cá, chả cá Xin trời cho con một cái 感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品,为了您和包图网以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!包图网将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿! ibaotu.comtên ạ! Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com
 28. Cùng bạn nói và đáp lời đề nghị chơi một trò chơi. Cậu có thể chơi Được chứ, nhảy dây cùng mình cùng tớ không? chơi nào. Hương Thảo - tranthao121004@gmail.com
 29. LH: Hương Thảo Củng cố dặn dò