Bài giảng Mĩ thuật 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 1) - Hồ Trí Bản

pptx 12 trang Hoài Ân 18/12/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 1) - Hồ Trí Bản", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_mi_thuat_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_chu_de_5.pptx

Nội dung text: Bài giảng Mĩ thuật 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 1) - Hồ Trí Bản

 1. TRÒ CHƠI ĐÂY LÀ KHỐI GÌ KHỐI TAM GIÁC KHỐI TRỤ KHỐI CHÓP NÓN KHỐI CẦU KHỐI VUÔNG Các khối này các em đã học ở lớp mâý ? Đã học ở lớp 1 (SÁNG TẠO TỪ NHỮNG KHỐI CƠ BẢN)
 2. TRƯỜNG TH & THCS TRIỆU HOÀ CHỦ ĐỀ 5 TIẾT 1
 3. Mục tiêu của em: Học sinh biết kết hợp các khối và có kĩ năng thực hành,để tạo nên sản phẩm mĩ thuật.
 4. QUAN SÁT : ĐÂY LÀ KHỐI GÌ KHỐI TRỤ KHỐI CẦU KHỐI NÓN KHỐI CHỮ NHẬT KHỐI VUÔNG
 5. ĐỒ VẬT NÀO CÓ HÌNH KHỐI CẦU
 6. ĐỒ VẬT NÀO CÓ HÌNH KHỐI TRỤ
 7. ĐỒ VẬT NÀO CÓ HÌNH KHỐI NÓN
 8. ĐỒ VẬT NÀO CÓ HÌNH KHỐI CHỮ NHẬT
 9. ĐỒ VẬT NÀO CÓ HÌNH KHỐI VUÔNG
 10. LUYỆN TẬP NẶN CÁC KHÔI ĐÃ HỌC
 11. THẢO LUẬN Bạn nặn đồ vật gì ? Đồ vật đó thuộc khối nào ?
 12. TRÒ CHƠI Đây là vật gì Rô bốt người Đây là vật gì ô tô ? ? Ô tô được kết hợt từ những khối nào ? Rô bốt người được kết hợt từ những khối trụ, khối chữ nhật , khối nào ? khối vuông , khối chữ nhật , khối trụ khối vuông , khối tam giác