Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài : Em làm được những gì

pptx 23 trang Việt Hương 18/07/2023 1120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài : Em làm được những gì", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao_bai_em_lam_duoc.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Bài : Em làm được những gì

 1. Thứ sáu, ngày . tháng 4 năm 2023
 2. . Viết số lớn hơn hay số bé hơn số đã cho . Viết số bé hơn 325 . Viết số lớn hơn 325
 3. Thứ sáu, ngày . tháng 4 năm 2023
 4. Thứ sáu, ngày . tháng 4 năm 2023
 5. Ta quan sát thấy có 3 thẻ 1 trăm, 2 thẻ 1 chục và 1 đơn vị, vậy ta được số 321
 6. Ta thấy có 1 thẻ 1 trăm, 3 thẻ 1 chục và 2 đơn vị, vậy ta được số 132
 7. Ta thấy có 2 thẻ 1 trăm, 1 thẻ 1 chục và 3 đơn vị, vậy ta được số 213
 8. a) 286 = 200 + 80 + 6 b) 434 = 400 + 30 + 4 c) 790 = 700 + 90 d) 805 = 800 + 5
 9. Đọc số, viết số. 798 799 800 Bảy Bảy trăm trăm chín chín mươi mươi sáu bảy
 10. 4. Số? 415 416 420 421 424 425
 11. 201 199 202 CON LỢN
 12. Giải Số cây bắp cải 8 luống có là 5 x 8 = 40 ( cây bắp cải ) Đáp số: 40 cây bắp cải
 13. 12 5 7 8 3 Màu đỏ
 14. Dài nhất Ngắn nhất
 15. Hình khối lập phương Hình hộp chữ nhật Hình khối trụ Hình khối cầu