Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 54: Luyện tập chung

pptx 21 trang Hoài Ân 18/12/2023 300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 54: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_bai_54_l.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 54: Luyện tập chung

 1. TOÁN 2
 2. Số? Hai trăm ba mươi mốt 855? Bảy trăm chín mươi tư 794? Sáu trăm linh một 601? Tám trăm năm mươi lăm 231?
 3. Bài 54 LUYỆN TẬP CHUNG S/61
 4. BẮT ĐẦU
 5. CUỐI 100$15020$ 3 2 1 4
 6. Đ, S ? Ảnh thẻ của mỗi bạn đã che một số trên tia số dưới đây: 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 Trong các số đã che đi: a) Ảnh thẻ của Nam che số lớn nhất. S? b) Ảnh thẻ của Rô-bốt che số lớn nhất. Đ? c) Ảnh thẻ của Việt che số 360. S? d) Ảnh thẻ của Mai che số 362. S?
 7. RUNG CHUÔNG VÀNG
 8. a) Số liền trước của 680 là số nào? 1000 679 680
 9. c) Số liền sau của 999 là số nào? 998 999 10001000
 10. c) Số 599 là số liền trước của số nào? 998 599 6001000
 11. b) Số 800 là số liền sau của số nào? 998 1000 799 800
 12. Số? a) Số liền trước của 680 là: 679. b) Số liền sau của 999 là: 1 000. c) Số 599 là số liền trước của số: 600. d) Số 800 là số liền sau của số: 799.
 13. Rô-bốt được Nam tặng một bức tranh như sau: 367 99 408 198 600 281 391 486 999 458 Rô-bốt muốn tô màu đỏ cho những quả ghi số lớn hơn 365, màu xanh cho những quả ghi số bé hơn 365. Hỏi: a) Có bao nhiêu quả sẽ được tô màu đỏ? 7 quả b) Có bao nhiêu quả sẽ được tô màu xanh? 3 quả
 14. Bốn trăm bảy mươi lăm viết số là 475 1/12 SAI ĐÚNG Tiếp
 15. 316 đọc là ba trăm hai sáu 2/12 SAI ĐÚNG NEXT
 16. 3 trăm, 7 chục và 4 đơn vị viết số là 374 3/12 ĐÚNG SAI NEXT
 17. >, ? ?<
 18. Dặn dò