Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 - Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

pptx 14 trang Hoài Ân 18/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 - Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_hoc_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_chu_de_4.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 - Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

 1. FeistyForwarders_0968120672
 2. FeistyForwarders_0968120672
 3. CHỦ ĐỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (CÓ 4 NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 BÀI 19 PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ FeistyForwarders_0968120672
 4. LUYỆ N TẬP FeistyForwarders_0968120672
 5. Đều là các số Các số này có gì đặc biệt? tròn chục có 1 a) Số ? hai chữ số. 20 40 70 90 b) Đặt tính rồi tính. 35 + 5 69 + 4 19 + 3 29 + 6 35 69 19 29 + + + + 5 4 3 6 40 73 22 35 FeistyForwarders_0968120672
 6. 2 Tính rồi tìm lá của mỗi loại quả. 2 266 49 + 8 2 706 2 19 + 7 266 572 2 6 89 + 3 926 2 2 92 69 + 1 6 706 FeistyForwarders_0968120672
 7. 3 Trên bàn có 18 vỏ ốc màu trắng và 5 vỏ ốc màu xanh. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu vỏ ốc? Bài giải Trên bàn có tất cả số vỏ ốc là: 18 + 5 = 23 (vỏ ốc) Đáp số: 23 vỏ ốc. FeistyForwarders_0968120672
 8. 4 Số ? 4 + 5 = 9 5 + 7 = 12 21 21 Số ở trên bằng tổng 9 của hai số ở dưới. FeistyForwarders_0968120672
 9. Trò chơi vận dụng FeistyForwarders_0968120672
 10. 1. Đâu là phép chia hết? 13:213:2* 15:415:4 * 31:531:5* 30:630:6 * FeistyForwarders_0968120672
 11. 1. Đâu là phép chia hết? 13:213:2* 15:415:4 * 31:531:5* 30:630:6 * FeistyForwarders_0968120672
 12. 1. Đâu là phép chia hết? 13:213:2* 15:415:4 * 31:531:5* 30:630:6 * FeistyForwarders_0968120672
 13. 1. Đâu là phép chia hết? 13:213:2* 15:415:4 * 31:531:5* 30:630:6 * FeistyForwarders_0968120672
 14. TỔNG KẾT • Thực hiện được phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số: + Đặt tính theo cột dọc; + Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất. • Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng đã học. FeistyForwarders_0968120672