Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 53: So sánh các số có ba chữ số (Tiết 1)

pptx 30 trang Hoài Ân 18/12/2023 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 53: So sánh các số có ba chữ số (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_hoc_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_bai_53_s.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 53: So sánh các số có ba chữ số (Tiết 1)

 1. CHÀOCHÀO MỪNGMỪNG CÁCCÁC CONCON ĐẾNĐẾN VỚIVỚI TIẾTTIẾT TOÁN!!!TOÁN!!! BàiBài 53:53: SoSo sánhsánh cáccác sốsố cócó baba chữchữ sốsố (Tiết(Tiết 1)1)
 2. CHƠI TRỐN TÌM CÙNG BẠCH TUYẾT VÀ 7 CHÚ LÙN
 3. 89 98 A. ? B. = C. > D. < ĐÚNG RỒI
 4. 26 + 18 35 A. ? B. > C. < D. = ĐÚNG RỒI
 5. 75 – 26 10 + 39 A. = B. > C. < D. ? ĐÚNG RỒI
 6. CHỦ ĐỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 1000 BÀI 53: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiết 1) FeistyForwarders_0968120672
 7. www.9slide.vn 2: KHÁM PHÁ 237 233 237 > 233 233 < 237
 8. www.9slide.vn 328 338 328 328
 9. www.9slide.vn 213 134 213 > 134 134 < 213
 10. www.9slide.vn 3: Hoạt động 1 Đ, S ? 352 > 325 599 > 601 678 747
 11. www.9slide.vn 1 Đ, S ? 352 > 325
 12. www.9slide.vn 1 Đ, S ? 599 > 601 599 < 601
 13. www.9slide.vn 1 Đ, S ? 678 < 768
 14. www.9slide.vn 1 Đ, S ? 790 789
 15. www.9slide.vn 1 Đ, S ? 478 = 478
 16. www.9slide.vn 1 Đ, S ? 847 > 747
 17. www.9slide.vn 1 Đ, S ? 352 > 325 599 > 601 678 747
 18. www.9slide.vn 2 >, ? 507 392 >? 239 258 =? 258 767 ? 585
 19. www.9slide.vn 3 Cho biết số đo chiều cao của bốn con vật như sau: Đà điểu: 213 cm Hươu cao cổ: 579 cm Voi: 396 cm Gấu nâu: 274 cm
 20. www.9slide.vn 3 a) Trong các con vật đó, con vật nào cao nhất, con vật nào thấp nhất? b) Nêu tên các con vật theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất
 21. www.9slide.vn 3 213 cm 579 cm 396 cm 274 cm a) Cao nhất: Hươu cao cổ (579 cm) Thấp nhất: Đà điểu (213 cm)
 22. www.9slide.vn 3 213 cm 579 cm 396 cm 274 cm b) Tên các con vật theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất là: Đà điểu Gấu nâu Voi Hươu cao cổ
 23. www.9slide.vn Từ ba tấm thẻ ghi các số 2, 3 và 5, mỗi bạn đã tạo ra 4 một số có ba chữ số rồi viết ra giấy (như hình vẽ). a) Trong bốn số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? b) Em có thể tạo được một số lớn hơn bốn số đó hay không?
 24. www.9slide.vn Từ ba tấm thẻ ghi các số 2, 3 và 5, mỗi bạn đã tạo ra 4 một số có ba chữ số rồi viết ra giấy (như hình vẽ). a) Số lớn nhất: 352 Số bé nhất: 235
 25. www.9slide.vn Từ ba tấm thẻ ghi các số 2, 3 và 5, mỗi bạn đã tạo ra 4 một số có ba chữ số rồi viết ra giấy (như hình vẽ). b) Số lớn hơn bốn số đã cho:525; 532
 26. Dặn dò - Xem lại bài. - Chuẩn bị bài: So sánh các số có ba chữ số (Tiết 2)