Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

pptx 21 trang Hoài Ân 18/12/2023 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_hoc_2_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_bai_19_p.pptx

Nội dung text: Bài giảng Toán học 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

 1. Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số
 2. Ngộ Không thật Ngộ Không giả
 3. 30 l + 20 l = CHỌN SAI RỒI BỌN TA ĐI ĐÁNH TIẾP ĐÂY A. 50 l B. 55 l
 4. 40 l - 20 l = CHỌN SAI RỒI BỌN TA ĐI ĐÁNH TIẾP ĐÂY A. 30 l B. 20 l
 5. Tiết 1
 6. Vậy kiến có bao nhiêu hạt gạo nhỉ? Tôi có 35 hạt gạo Chị kiến ơi, tôi trả cho chị 7 hạt gạo này!
 7. Tôi có Vậy kiến có bao 35 hạt gạo. nhiêu hạt gạo? 35 + 7 = ? Chị kiến ơi, tôi Chục Đơn vị trả cho chị 7 hạt gạo. • 5 cộng 7 bằng 12, 35 viết 2 nhớ 1 + • 3 thêm 1 bằng 4, 7 viết 4 42 35 + 7 = 42
 8. 1 Tính. 28 78 57 13 + + + + 3 9 7 7 31 87 64 20 2 Đặt tính rồi tính. 35 + 6 47 + 8 89 + 2 63 + 9 35 47 89 63 + + + + 6 8 2 9 41 55 91 72
 9. 3 Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính ghi trên chum. Hỏi chum nào đựng nhiều nước nhất? 59l + 9l = 68 l 61l + 9l = 70 l 57l + 4l = 61 l Vậy chum B đựng nhiều nước nhất.
 10. Tiết 2
 11. Đều là các số Các số này có gì đặc biệt? tròn chục có 1 a) Số ? hai chữ số. 20 40 70 90 b) Đặt tính rồi tính. 35 + 5 69 + 4 19 + 3 29 + 6 35 69 19 29 + + + + 5 4 3 6 40 73 22 35
 12. 2 Tính rồi tìm lá của mỗi loại quả 26 49 + 8 70 19 + 7 57 89 + 3 92 69 + 1
 13. Trên bàn có tất cả số vỏ ốc là: 18 + 5 = 23 (vỏ ốc) Đáp số: 23 vỏ ốc
 14. 4 Số ? 4 + 5 = 9 5 + 7 = 12 21 21 Số ở trên bằng tổng 9 của hai số ở dưới.
 15. Tiết 3
 16. 1 Đặt tính rồi tính. 83 + 9 57 + 4 62 + 8 39 + 5 83 57 62 39 + + + + 9 4 8 5 92 61 70 44
 17. Buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được là: 87 + 6 = 93 (bao thóc) Đáp số: 93 bao thóc
 18. 3 Chú gà bới đất làm mất kết quả của các phép tính mà Việt vừa viết. Hãy tìm lại kết quả giúp bạn Việt nhé! 55 93 30 20
 19. 5 Tính tổng các số trên những hạt dẻ mà chú sóc nhặt được trên đường về nhà. + + = 52